New FAMILUG

The PyMiers

Thursday 11 July 2013

[HTML] Computer Output Tags

Trong HTML `Computer Output Tags` là các thẻ được định dạng sẵn (font chữ, cỡ chữ, nền chữ) dùng cho các mục đích đặc biệt như: chèn các câu lệnh, từ khóa.
Computer Output Tags bao gồm các thẻ:

 1. code - <code> - chữ nó sẽ như này - cái này gọi là thẻ code
 2. kbd - <kbd> - chữ nó sẽ như này - cái này gọi là thẻ Keyboard Text
 3. samp - <samp> - chữ nó sẽ như này - cái này gọi là thẻ Sample Text
 4. tt - <tt> - chữ nó sẽ như này - cái này gọi là thẻ Teletype text
 5. var - <var> - chữ nó sẽ như này - cái này gọi là thẻ Variable
 6. pre - <pre> -
  chữ nó sẽ như này - cái này gọi là thẻ Pre-formated

Familug đã định dạng format sẵn code. Các bạn viết bài thì dùng thẻ Quote để chèn code
Thì nó sẽ ra thế này

2 comments:

 1. từ 1 - 4 em thấy giống nhau anh thồn ạ :3

  ReplyDelete