New FAMILUG

The PyMiers

Friday 26 July 2013

[vim] hãy dùng Gvim

Hãy dùng Gvim. Vì sao:
- Hỗ trợ màu mè đẹp hơn
- Hỗ trợ copy sang cửa sổ khác bằng chuột mà ko cần config,
- Font tùy chọn (không phải font của terminal)
- Các vim command hiện lên ở các menu

Bạn chỉ tốn hơn 1 tẹo CPU/RAM thôi nhưng lời được bao nhiêu.
Và khi bạn đã dùng được Gvim thì dùng vim hay vi chả khác gì.Một số vấn đề có thể gặp phải:
- Khi dùng vim, bạn thường chỉ edit 1 file, xong thì quit, cd đến chỗ cần edit, vim filename ... GVim hỗ trợ mở file giống như các editor bình thường. Nếu bạn muốn dùng các command của vim, hãy làm quen với các command edit nhiều file. (:tabnew, :ps, :vs ...)
- Khi dùng vim, bạn có thể trở về shell dễ dàng bằng phím Ctrl Z, sau đó có thể bạn muốn add và commit bằng git. với Gvim, làm điều tương tự không đơn giản, hãy nghĩ theo 1 cách khác, bạn cần 1 vim plugin giúp bạn làm việc với git. Và đó là fugitive

http://unix.stackexchange.com/questions/40703/advantages-or-downsides-of-gvim-over-vim-to-edit-code

No comments:

Post a Comment