New FAMILUG

The PyMiers

Friday 12 July 2013

[Python] Cắt chuỗi trong Python

Nghe có vẻ đơn giản nhưng rất dễ mắc lỗi mà khó phát hiện ra.

NOTE: In [n]: là ký hiệu bắt đầu mỗi câu lệnh trong Ipython shell
Out[n]: là ký hiệu đầu ra, kết quả của câu lệnh vừa chạy.

Cho chuỗi sau:
In [4]: s = '....slsslslsls...sls'
Yêu cầu cắt bỏ đoạn '.sls' ở đuôi.
Ta rất dễ dùng lệnh strip hay thậm chí cẩn thận hơn là rstrip để làm việc này, thế nhưng...

In [5]: s.rstrip('.sls')
Out[5]: ''

In [6]: s2 = '....slsasls.sls'

In [7]: s2.rstrip('.sls')
Out[7]: '....slsa'
Như bạn thấy, lệnh rstrip sẽ xóa liên tực các ký tự '.' 's' 'l' từ phải sang, và đó là điều ta không mong đợi.


s.replace('.sls', ‘’) cũng không phải giải pháp hay vì nó sẽ replace hết.

Sau đây là vài cách để làm được điều này:


In [11]: '.sls'.join(s.split('.sls')[:-1])                                                                                                           
Out[11]: '....slsslslsls..'

In [12]: s[:s.rfind('.sls')] # best way for me
Out[12]: '....slsslslsls..'
Hoặc có thể dùng 1 hàm có sẵn ở os.path

In [2]: import os

In [5]: s = 'slslsl...sls.sls'

In [6]: os.path.splitext(s)
Out[6]: ('slslsl...sls', '.sls')
Hoặc có thể dùng regex.

Kết luận ngắn:
 • Cách chính xác để cắt string trong python là slice (vì string trong python là iterable)
 • Khi bạn định làm gì đó liên quan đến file, filename, path ..., hãy tìm trong os.path hay các thư viện builtin giúp thực hiện việc đó trước. os.path.join(a, b) sẽ giúp join 2 phần của 1 path một cách chính xác, đơn giản nhất. :3

Nếu có cách nào hay hơn, bạn hãy suggest ở phần comment nhóe :3

4 comments:

 1. Replies
  1. cũng được nhưng phải đếm , cái rfind tự tìm

   Delete
  2. thì s[:-len('.sls')] cho đỡ phải đếm =))

   Delete
  3. nói thật mới học nên không thích nhớ function một tẹo nào, toàn dùng cái cơ bản find, replace ... và slices nhưng code sẽ dài hơn trong một số trường hợp :v

   Delete