New FAMILUG

The PyMiers

Thursday 25 July 2013

[vim] Vim cắn CPU

cắn rất đau,
có khi lên 17%
có khi lên tận 45%

và phải tìm nguyên nhân thôi.

thử mở vim với không config gì hết:

vim -u NONE file_ma_lam_no_cham.py

giả sử file này 100 dòng, bạn giữ nguyên phím j để nó trượt xuống và mở top bên cạnh xem nó cắn bao nhiêu CPU.
Trên máy tớ, lúc này chí tốn 0.7% CPU, và tầm 0.5 % RAM
Giờ chạy :syntax on, và làm tương tự, nó cắn 4-5%


Để nguyên vimrc và mấy cái plugin hiện tại, nó cắn đến 45% vả có khi nhảy hơn. Nguyên nhân gây ra việc này là do các plugin / config viết quá tệ và chạy tốn CPU.

Hãy mở code các plugin ra đọc, chúng chả khác gì code python hay code C cả, bạn hoàn tòan có thể đọc được.

Hoặc có thể gõ lần lượt như sau để tìm ra tại sao vim lại dùng nhiều CPU thế:
(cái này nhặt từ SO)
:profile start profile.log
:profile func *
:profile file *
" At this point do slow actions
:profile pause
:noautocmd qall!
Hết!
Happy vimmer \m/

No comments:

Post a Comment