New FAMILUG

The PyMiers

Saturday 25 February 2012

Gửi dòng tin hiển thị lên màn hình

Ai cũng nghĩ CLI thật nhàm chán vì toàn là chữ. Làm CLI đúng nghĩa thì bạn phải làm trên Linux không có GUI mới chuẩn :)) còn với Linux dùng kèm GUI, ta có 1 trò thú vị để gửi dòng tin từ dòng lệnh ra màn hình (giống khi dùng Pidgin có thằng chat với mình ấy)

Cài cái này trước , thường là có sẵn rồi


$ sudo apt-get install libnotify-bin
Sau đó dùng thôi, gõ lệnh sau:
 
notify-send "Hello Thon"
 
Hehehe. Gõ man notify-send để biết thêm chi tiết
(Có thể làm hiện icon, hẹn giờ...) 

No comments:

Post a Comment