New FAMILUG

The PyMiers

Sunday 19 February 2012

Kết hợp

Bạn có 1 thứ vô cùng chán ngán ... mà vẫn phải xử lý.
Bạn có 1 thứ mà bạn thích thú... muốn được xử lý luôn.

Vậy là bạn có câu chuyện về 1 chiếc bánh giày giò. Bánh giày ăn không rất chán (del nói bánh giày Quán Gánh ngon bỏ mie nhà thằng Hiệp) nếu kẹp với giò lại thành món 10k/1cặp ngon lành.

Nếu có 1 thứ gì chán ngắt mà vẫn phải làm, hãy thử kết hợp nó với 1 điều bạn thích thú và xử lý 1 đôi!
Vậy là có cách giải quyết cho bài tập về nhà môn "Đồ họa máy tính" :D

No comments:

Post a Comment