New FAMILUG

The PyMiers

Saturday 4 February 2012

Điện thoại và máy tính

Văn hóa sử dụng điện thoại và máy tính :
Người Mỹ: tiết kiệm thời gian.
Người Việt: giết thời gian.Hãy sử dụng máy tính và điện thoại hay những sản phẩm công nghệ khác theo cách của bạn. Để tạo ra các giá trị và tiết kiệm thời gian. Và đừng quên chia sẻ cho mọi người trên FAMILUG ;)

2 comments: