New FAMILUG

The PyMiers

Thursday 2 February 2012

Something new...

Mindmap 1 công cụ. ĐỂ???
- Liệt kê những gì trong đầu mình ra, 1 mớ hỗn độn,
- Phát triển những ý tưởng.
- Có thể viết ra giấy!

Trang này search GG thấy luôn trên top. Tài khỏan free tạo đc 3 map. 1 map là quá đủ :D hình ảnh đẹp.
https://www.mindmeister.com/

UPDATE: Hàng vừa làm để test :D
https://www.mindmeister.com/137055443/skills
~~~~~~~~~~~~~~
So sánh giữa 3 script lang phổ biến nhất: (ảnh to nên t để link)
(Với VN thì Ruby và Python có khi nhiều người mới nghe lần đầu :D )
http://www.udemy.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/PROGRAMMING-LANGUAGE-3.png

2 comments:

  1. cái này để liệt kê giải tích hàm thì tốt =))

    ReplyDelete
  2. https://www.mindmeister.com/137390005/web-developer

    ReplyDelete