New FAMILUG

The PyMiers

Saturday 4 February 2012

Viết!

Tại sao lại phải viết?

Câu trả lời sẽ là 1 câu hỏi khác: nếu bạn ăn vào, bạn có ! ra ko? Vậy nếu bạn nghe/đọc vào thì sao lại không nói/viết ra?

Hãy viết để chia sẻ suy nghĩ của mình. Còn không bạn chỉ là 1 "thiết bị chỉ có đầu vào" và tự kỷ rồi nổ tung ;)

Cuối tuần vui vẻ :))

No comments:

Post a Comment