New FAMILUG

The PyMiers

Saturday 25 February 2012

Kiểm tra xem cổng nào đang mở

Môn mạng máy tính ai cũng học rồi :))
học xong chả biết có làm được gì ko 8->

Đây là đoạn script kiểm tra xem cổng "nổi tiếng" nào đang mở (từ 1-1024):

http://pastebin.com/rMv4u2s2

No comments:

Post a Comment