New FAMILUG

The PyMiers

Monday 24 September 2012

Tắt các thiết bị chuyển mạch để tiết kiệm pin

 Pin là tài sản quý báu, năng lượng luôn cần tiết kiệm. Máy bật lên là phải chạy được thật lâu :))

Khi khởi động linux-based OS của bạn, các thiết bị chuyển mạch sóng radio thường được để mặc định là actived, nên nếu biết tắt chúng đi, bạn có thể tiết kiệm 1 lượng năng lượng đáng kể.

Lệnh rfkill sẽ giúp ta làm tất cả những điều cần thiết ấy.
(man rfkill ko có :D )
Google Fu được:
rfkill is a small tool to query the state of the rfkill switches, buttons and subsystem interfaces.
để hình dung rõ hơn, hãy search ảnh về rf switches (từ RF này ai học điện tử chắc mới biết @@)


famihug@hvn:/home/famihug%rfkill --help   
  Usage:    rfkill [options] command
Options:
    --version    show version (0.4)
Commands:
    help
    event
    list [IDENTIFIER]
    block IDENTIFIER
    unblock IDENTIFIER
where IDENTIFIER is the index no. of an rfkill switch or one of:
    
all wifi wlan bluetooth uwb ultrawideband wimax wwan gps fm

liệt kê các thiết bị chuyển đổi sóng:

famihug@hvn:/home/famihug%rfkill list all                                 
0: phy0: Wireless LAN
    Soft blocked: no
    Hard blocked: no

    

có mỗi wifi là đang chạy, tắt luôn (cho đến khi bạn tắt máy):
famihug@hvn:/home/famihug%rfkill block wifi   

rồi bật lại khi cần:
famihug@hvn:/home/famihug%rfkill unblock wifi    

với giao diện GNOME, chuột phải vào biểt tượng kết nối góc trên phải và chọn disable wireless cũng cho kết quả tương tự.
Vậy dùng lệnh này làm gì???
- Nó chính là cái "sự thực" đằng sau cú click chuột phải của bạn.
- Khi không dùng cái network-manager applet  (cái biểu tượng kết nối ấy) thì bạn vẫn có cách tắt nó đi.
- Khi làm việc ở các TTY (bấm CTRL ALT F1, F2 F3 F4 F5 ...) chỉ làm việc với terminal không thèm giao diện còn có cái mà tắt :D  -> siêu tiết kiệm :D

No comments:

Post a Comment