New FAMILUG

The PyMiers

Wednesday 19 September 2012

LATEX - mở đầu

Cài đặt latex. Ở đây mình sẽ dùng trình soạn thảo mình hay dùng TexMaker (có cả trên win và ubuntu). Trước khi cài đặt Texmaker (hay bất cứ 1 trình soạn thảo nào khác) :

+ Cài đặt Texlive đối với ubuntu

+Cài đặt Miktex với window

(free hết)

cài xong rồi nào thử ngay một văn bản luôn và ngaySẽ được như thế nàyNo comments:

Post a Comment