New FAMILUG

The PyMiers

Friday 28 September 2012

[CMD] xclip - paste, paste, paste

bạn muốn copy nội dung 1 file mà không cần dùng chuột? bạn muốn copy output của 1 dòng lệnh mà không dùng chuột?
với Linux-based OS, bạn có khẩu hiệu "vì một thế giới không chuột >:)"
hvn@lappy:~/test$ cat /etc/apt/sources.list | xclip -selection clip
ngay sau đó, bạn có thể paste vào bất cứ đâu.
Nếu câu lệnh không hoạt động, hãy thử với -selection sec hay -selection p 

Nếu vẫn không được, xin lỗi...
bạn quá đen :))

UPDATE: dùng xclip để copy ssh public key:
[hvn@hvnatvcc] ~  xclip -se clip < ~/.ssh/id_rsa.pub 

3 comments:

 1. lệnh này có thể rút ngắn lại thành xclip -se clip
  Ví dụ:
  [hvn@hvnatvcc] ~ xclip -se clip < ~/.ssh/id_rsa.pub

  ReplyDelete
  Replies
  1. rút ngắn hơn nữa:
   xclip -se c < ~/.ssh/id_rsa.pub

   Delete
 2. trên MAC:

  $ echo "xclip for mac" | pbcopy
  (sau đó paste như bình thường)
  $ pbpaste
  xclip for mac

  CHÚ Ý: không chạy được trong tmux session

  Muốn chạy trong tmux session phải làm theo tut:
  http://superuser.com/questions/231130/unable-to-use-pbcopy-while-in-tmux-session

  ReplyDelete