New FAMILUG

The PyMiers

Thursday 6 October 2011

R.I.P Steve Jobs!

"The only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking. Don't settle. As with all matters of the heart, you'll know when you find it."
Steve Jobs
 Tớ không phải 1 fan boy của Apple (nếu có nhiều tiền thì khác :D) nhưng Steve Jobs luôn là người tớ ngưỡng mộ. 
Một thiên tài sáng tạo. 
Ông đã chứng minh lời nói của Einstein - sự sáng tạo mới là quan trọng nhất.
R.I.P 
http://en.wikiquote.org/wiki/Steve_Jobs

No comments:

Post a Comment