New FAMILUG

The PyMiers

Sunday 9 October 2011

Máy bạn đã bật được bao lâu?

Tự dưng hỏi 1 câu ngớ ngẩn: nếu 1 ngày Google xóa cái blogspot đi, hay tai nạn nào đó xóa mất trang FAMILUG của chúng ta, thế là mất hết :-ss
Ghét cái trò chặn blogspot và my.opera.com của bọn VNPT mình đang dùng $%^&*(

Quay lại câu hỏi, nó sẽ là thông tin khá quan trọng với server. Nhưng với máy bàn của ta, biết cũng tốt chứ sao :))
1. Dùng uptime:
hvnsweeting@hvnbox:~$ uptime
 00:44:46 up  9:25,  2 users,  load average: 0.01, 0.04, 0.04
máy tớ đã mở đc 9 tiếng 25 phút. Bây giờ là 00h44'2. Dùng last command
hiện thời gian những lần bạn chạy lệnh đó gần nhất:
hvnsweeting@hvnbox:~$ last reboot
reboot   system boot  2.6.34-020634-ge Sat Oct  8 15:19 - 00:45  (09:26)   
reboot   system boot  2.6.34-020634-ge Sat Oct  8 10:02 - 10:37  (00:35)   
3. Dùng who -b

hvnsweeting@hvnbox:~$ who -b
         system boot  2011-10-08 15:19
hiển thị mốc thời gian bật máy.


http://www.thegeekstuff.com/2011/10/linux-reboot-date-and-time/

No comments:

Post a Comment