New FAMILUG

The PyMiers

Tuesday 25 October 2011

Mạng máy tính subnet mask,subnetting

Với các class giống y nhau nên mình sẽ trình bày trên class B
Class B đã sử dụng 16 bit đầu tiên :
Dạng dec: 255.255.0.0
Dạng bin:11111111.11111111.00000000.00000000
Bài toán đặt ra tìm subnet mask và chia mạng con cho m máy(subnet con)
Đầu tiên ta tìm n sao cho 2^n>m đấy chính là số bit cần mượn thêm này
Thay n số 0 kể từ bit thứ 17 thành 1 >> đc subnet mask dạng bin 11111111.11111111.1...10....0
phần tô đỏ là gồm n số 1 rồi đổi dạng bin >> dec đc subnet mask
chia mạng con nè giả sử hót ban đầu x.x.0.0 chuyển sang nhị phân
bbbbbbbb.bbbbbbbb.00000000.00000000
bắt đầu chia : b.b.00...00000 (n số 0 đỏ)
mạng con đầu tiên :b.b.00....00010...0 (số 0 đỏ cuối ở trên chuyển thành số 1 )> đổi sang dạng Dec lưu ý dấu chấm là ngắt 1 số nha
mạng con thứ 2 là :b.b.00...00100...0 (tìm số 0 đỏ gần nhất từ trái sang thay nó bằng 1 và nhữn số 1 đỏ trước nó thay = 0 của mạng con thứ nhất) >> đổi sang Dec.
mạng con thứ 3 là : b.b.00...00110...0 >> đổi sang Dec
mạng con thứ 4 là : b.b.00...01000...0>> đổi sang Dec
mạng con thứ 5 là : b.b.00...01010...0>> đổi sang Dec
mạng con thứ 6 là : b.b.00...01100...0>> đổi sang Dec
...........................................................................................
..............................................................................................
mạng con cuối là: b.b.11..11100...0
song phần chia mạng nha :D
còn subet range . hnao rảnh cho lên .bỗng dưng thấy mỏi :))

3 comments:

 1. hô nào các bạn sang chỉnh có tớ cái switch wifi để chia mạng nhóe :x

  ReplyDelete
 2. Subnet là "mạng con"
  Subnet mask là "mặt nạ mạng con" là một kỹ thuật gọi là kỹ thuật mặt nạ, giống với cái tên, mặt nạ dùng để che những phần không cần thiết và giữ lại phần mong muốn.
  vd: Subnet mask là 255.255.255.0 >> 11111111.11111111.11111111.00000000
  một địa chỉ bất kì vd như 192.168.1.1 sẽ được xác định bởi địa chỉ mạng và địa chỉ host. Địa chỉ mạng được tính bằng: Subnet mask &(phép and bit) Địa chỉ IP đầy đủ, ở trên sẽ là 255.255.255.0 & 192.168.1.1 = 192.168.1.0. Địa chỉ host là độ lệch(offset) của địa chỉ IP đầy đủ so với địa chỉ mạng.

  ReplyDelete
 3. tiếp đê để update lại bài này nào

  ReplyDelete