New FAMILUG

The PyMiers

Thursday 27 October 2011

Nếu làm lại từ đầu...

Loạt bài viết này sẽ ghi lại những suy nghĩ, truyền lại những kinh nghiệm cho những SV khóa sau. Sẽ giả tưởng mình là hiệu trưởng trường BK... và chắc chắn sẽ đủ dài để làm The ultimate guide to BK :))


0. Điều trước điều đầu tiên tôi muôn làm là : dạy lịch sử tự hào của trường BK cho sinh viên. Kể chuyện về thầy Tạ Quang Bửu, Trần Đại Nghĩa, Lê Thanh Nghị làai? tại sao lại được lấy làm tên đường, thư viện..., những câu chuyện không phải để khoa khoang mà  phải là những câu chuyện truyền cảm hứng cho sinh viên.


1. Điều đầu tiên tôi muốn là đưa ra khái niệm Kỹ sư thật rõ ràng cho các sinh viên vừa vào trường. Để họ không bị hoang mang, biết mình là ai và sẽ thế nào.
http://cntt.tv/nodes/show/21

... tắm đã, rảnh viết tiếp :))

PS: ngẫm lại, biết đâu mình hợp với nghề giáo :)) 

1 comment: