New FAMILUG

The PyMiers

Saturday 1 October 2011

Implement the compiler in the language itself

Bài viết này ở trình độ advance, nói chung là đọc qua để biết một tí :D
Làm sao người ta viết được 1 cái compiler bằng chính ngôn ngữ của nó (tut)
http://homepage.ntlworld.com/edmund.grimley-evans/bcompiler.html

liệu có thể viết chương trình compile chính nó được không? (có TCC) :D
http://bellard.org/otcc/

No comments:

Post a Comment