Thursday, 27 October 2011

Đề Matlab năm ngoáiĐề thi Giữa kì hum cô cho làm thử thì phải , ai làm rồi hay còn nhớ làm lại cho t xem vs nhé ;)