Saturday, 13 October 2012

Prezi - làm bài thuyết trình "on cloud"

http://prezi.com/
Prezi cho phép bạn tạo bài presenting của mình online,xuất ra file flash với các hiệuứng rất đẹp.
Tự khám phá ;)

xem là mê :D