New FAMILUG

The PyMiers

Saturday 13 October 2012

[Viết nhanh] Tại sao họ phải "đào tạo lại" ?

Để cho sang mồm, có thể gọi là "đào tạo thêm" :))

Tại sao? - đưa ra lý do để tự tìm cách khắc phục

1. Đó là quy luật ;)
Những thứ bạn vừa học sẽ trở nên lạc hậu sau 18 tháng => bởi thế thứ bạn cần rèn luyện là những kiến thức cơ bản + "khả năng tự học", chứ không phải chăm chăm vào 1 cái j đó nhất thời.

2. Môi trường làm việc khác nhau. Khi bạn làm 1 mình, bạn không thể quan tâm / thành thạo những thứ bạn không bao giờ có nhu cầu dùng, những thứ chỉ thấy, chỉ cần đến ở môi trường doanh nghiệp. Thậm chí những có thể đó là những công việc quá chuyên biệt tập trung vào 1 lĩnh vực mà bạn không đầu tư kỹ.

Thế nên chuyện đào tạo lại chả có gì là sai cả, việc học tập và thay đổi cần thực hiện 1 cách thường xuyên. Cố không để mình lạc hậu là được :D


No comments:

Post a Comment