New FAMILUG

The PyMiers

Saturday 20 October 2012

[SmartUsing] Private Browse

Chức năng này đã xuất hiện ở Firefox từ khá lâu rồi, hầu hết mọi người đều chỉ dùng để xem XXX =))


Hôm nay mới thực sự sử dụng đúng chức năng của nó. Khi bạn dùng máy tính của người khác, họ login và remember các dịch vụ online. Lúc này việc logout tài khoản của họ ra quả thật không "ổn" cho lắm. Tốt nhất là
Tools > private browse để khỏi làm phiền ai :D đóng trình duyệt xong cũng ko để lại gì :>

bài này cho vào smartusing thì hơi quá nhưng chả biết bỏ đâu :))

No comments:

Post a Comment