Monday, 22 October 2012

Một chú ý nhỏ khi cài Ubuntu

Chú ý nhỏ này rút ra từ 1 bài học lớn, đốt mất nửa buổi chiều hôm nay của tớ:

Lúc cài Ubuntu, khi thấy hỏi encrypt home directory,  bạn hãy chọn No. Đừng chọn Yes nếu không thực sự biết mình đang làm gì! 

Có thể bỏ encrypt đi nếu như bạn đã lỡ chọn nó :http://www.howtogeek.com/116179/how-to-disable-home-folder-encryption-after-installing-ubuntu/

Lí do tớ không thể truy cập được các dữ liệu trong thư mục home của mình vì sau khi đổi pass bằng lệnh passwd, passphrase để encrypt home directory không được tự động đổi theo => đăng nhập vào bằng pass mới thì home directory đã bị encrypt. (Lỗi này có lẽ không xảy ra nếu bạn đổi pass bằng giao diện của Ubuntu)

Hết!