New FAMILUG

The PyMiers

Monday 22 November 2010

"Chúng ta nhiều hơn 1%"

http://www.dudalibre.com/gnulinuxcounter?lang=en

Trang DudaLibre.com vừa mở một chiến dịch thống kê số người sử dụng HĐH dựa trên GNU/Linux với mục đích chứng minh với thế giới rằng cộng đồng GNU/Linux là hơn 1%, trái với những đánh giá tiêu cực từ một số phương tiện truyền thông.

Hưởng ứng chiến dịch này, đề nghị tất cả các memb FAMILUG hãy vào đăng ký. Nếu chiến dịch này thành công, biết đâu các công ty sẽ quan tâm đến Linux hơn.
CHÚ Ý: Khi gõ capcha, gõ chữ thường chứ ko gõ chữ hoa nhé!

2 comments: