Monday, 8 November 2010

[Project] C - pre-intermediate

Project tuần này là đưa tất cả các thành viên đạt đến trình độ Pre-Intermediate trong việc dùng ngôn ngữ lập trình C. (Tớ tự đưa ra cái trình độ này cho nó tương đương với quyển Headway :)) - thấy trình độ hiện thời cũng chỉ tầm ấy thôi ). Giải đáp tất cả các thắc mắc về C và các cấu trúc dữ liệu, giải thuật để thi giữa kỳ.
Nhưng chú ý là hạn chế việc xin code. Các thành viên sẽ đưa code lên để tham khảo và mỗi người phải tự phát triển thêm từ code ấy ra. Việc đưa code nên sử dụng pastebin hoặc paste lên google group!

Chúc các memb lên trình :))

Mọi ý kiến liên quan, bài viết trả lời cm xuống dưới!