New FAMILUG

The PyMiers

Monday 1 November 2010

Sự khác nhau giữa i++ và ++i

Trước khi đọc bài này, hãy đọc bài http://www.familug.org/2013/06/nhung-ieu-nham-nhi-khi-hoc-lap-trinh.html
 • ++i sẽ tăng giá trị của i, và sau đó trở về giá trị tăng lên.
  i = 1; j = ++i; (j = 2, i = 2)
 • i++ sẽ tăng giá trị của i và trả về giá trị ban đầu của nó.
  i = 1; k = i++; (k = 1, i = 2)

  cái này tự viết code để test đc mà. 
http://pastebin.com/S5vMmwtF
tớ viết chơi thôi nên đừng chém

1 comment:

 1. http://www.familug.org/2013/06/nhung-ieu-nham-nhi-khi-hoc-lap-trinh.html

  ReplyDelete