Tuesday, 16 November 2010

Đọc sách Tiếng Anh... không thể?

Là những sinh viên công nghệ nhưng tất cả các bạn đang tự để mình là những con người lạc hậu. Thực sự lạc hậu, khi luôn phải bị động đợi chờ một ai đó dịch các bài viết, quyển sách sang Tiếng Việt để đọc. Nếu bạn đã từng thử dịch 1 quyển sách, 1 bộ phim hay đơn giản là nhớ lại những gì mình đã làm cho bài semina B, bạn sẽ hiểu được rằng dịch 1 cái gì đó ra Tiếng Việt vất vả thế nào. Và để dịch được cho hay, cho đủ nghĩa còn khó hơn rất nhiều!

Vậy nên, để luôn chủ động, để luôn bắt kịp thời đại, hay đơn giản hơn là chỉ để xem phim không phải ngồi chờ thằng nào dịch sub xong mới down về xem, hãy tập đọc tài liệu bằng Tiếng Anh ngay từ bây giờ.
Nhưng bạn không thể ? tôi sẽ nói cho bạn biết tại sao!

Tất cả là do nỗi sợ hãi! bạn có dám đọc 1 quyển sách tiếng anh và để bên cạnh nó là 1 quyển từ điển? Chưa? bạn đã thất bại. Việc đọc 1 quyển sách viết bằng Tiếng Anh không khó như bạn tưởng. Đặc biệt là đọc mấy quyển sách công nghệ thông tin hay sách viết về lập trình thì dễ gấp trăm lần so với đọc 1 quyển tiểu thuyết. Vì sao?
- Các từ ngữ lặp lại.
- Viết theo phong cách rất dễ hiểu, cú pháp đơn giản.

Nếu như lần đầu bạn đọc 1 quyển sách CNTT tương đối vất vả thì sang đến quyển thứ 3 bạn sẽ thấy moi chuyện hòan toàn đơn giản. Những từ ngữ lặp lại nhiều lần. Đặc biệt là đọc ebook thì việc tra từ mới chỉ bằng vài cái nhấp chuột. Từ khi học ngôn ngữ lập trình đầu tiên. Tớ đã học bằng sách tiếng Anh, bởi tài liệu tiếng Việt lúc đó rất hiếm. Mà đọc sách tiếng Anh viết chi tiết và dễ hiểu hơn sách tiếng Việt rất rất nhiều. Hãy tưởng tượng, số đầu sách tiếng Anh nhiều gấu hàm trăm lần sách tiếng Việt. Các chuyên gia của nước ngoài thì.... :D


Hãy nghĩ đi? đừng xét đóan sự việc trên cảm tính! bạn không thể nhớ nổi 1 từ nghĩa là gì nhưng nếu nó lặp lại đến 20 lần thì việc không nhớ là không thể :))

Không thử, làm sao biết!

NOTE: chú ý khi đọc sách bằng Tiếng Anh:
- Không dịch từng từ. Hãy đọc và hiểu nghĩa của cả câu, cả đoạn.
- Đừng tham vọng hiểu 100%. Được 50% là tốt rồi!
- Việc đọc này có tác dụng 2 chiều. Bạn sẽ giỏi tiếng Anh hơn khi đọc nhiều. Và càng giỏi thì càng đọc dễ hơn :D

by FamiHug