New FAMILUG

The PyMiers

Saturday 6 November 2010

Pin laptop

by FamiHug


Khi chạy Ubuntu trên laptop, mọi thông tin về pin của bạn được lưu trong /proc/acpi/battery/

để xem được, bạn có thể mở các file trong thư mục nói trên hoặc dùng terminal gõ lần lượt 2 dòng lệnh sau:


cat /proc/acpi/battery/BAT0/info
cat /proc/acpi/battery/BAT0/state

và đây là kết quả trả về của em lap tớ đang ôm :D

famihug@familug:~$ cat /proc/acpi/battery/BAT0/info
present:                 yes
design capacity:         4400 mAh -> lúc sản xuất
last full capacity:      3909 mAh -> hiện tại => chai mất 12% :D
battery technology:      rechargeable
design voltage:          10800 mV
design capacity warning: 195 mAh
design capacity low:     117 mAh
cycle count:          0
capacity granularity 1:  264 mAh
capacity granularity 2:  3780 mAh
model number:            Primary
serial number:          
battery type:            Lion
OEM info:                Hewlett-Packard
famihug@familug:~$ cat /proc/acpi/battery/BAT0/state
present:                 yes
capacity state:          ok
charging state:          charging
present rate:            0 mA
remaining capacity:      2808 mAh
present voltage:         12191 mV

ku nào dùng lap thì post kết quả xuống phần cm nhé!

15 comments:

 1. ước gì mềnh có cái Laptop :((

  ReplyDelete
 2. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 3. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 4. ko hiểu mày hỏi cái j @@ ko liên quan đến bài thi cm ra chatbox

  ReplyDelete
 5. eminter25391@eminter25391-Aspire-5740:~$ cat /proc/acpi/battery/BAT0/info
  present: yes
  design capacity: 4400 mAh
  last full capacity: 3562 mAh
  battery technology: rechargeable
  design voltage: 10800 mV
  design capacity warning: 175 mAh
  design capacity low: 122 mAh
  cycle count: 0
  capacity granularity 1: 53 mAh
  capacity granularity 2: 3387 mAh
  model number: AS07A31
  serial number: 14290
  battery type: LION
  OEM info: SANYO
  eminter25391@eminter25391-Aspire-5740:~$ cat /proc/acpi/battery/BAT0/state
  present: yes
  capacity state: ok
  charging state: charged
  present rate: 0 mA
  remaining capacity: 3562 mAh
  present voltage: 12218 mV

  ReplyDelete
 6. yoyolove@yoyolove-PC:~$ cat /proc/acpi/battery/BAT0/info
  present: yes
  design capacity: 4400 mAh
  last full capacity: 10800 mAh
  battery technology: rechargeable
  design voltage: 10800 mV
  design capacity warning: 540 mAh
  design capacity low: 378 mAh
  cycle count: 0
  capacity granularity 1: 162 mAh
  capacity granularity 2: 10260 mAh
  model number: VE06047
  serial number: 618
  battery type: LION
  OEM info: STL-SO22

  ReplyDelete
 7. clgt homie @@
  design capacity: 4400 mAh
  last full capacity: 10800 mAh???

  ReplyDelete
 8. tớ cũng thấy lạ =)) test mãi rồi vẫn thế

  ReplyDelete
 9. Hay là gắn thêm pin ngoài nó thế

  ReplyDelete
 10. mỗi máy với pin đấy chứ @@

  ReplyDelete
 11. thấy máy tớ vô lý chưa =))

  ReplyDelete
 12. chung@chung-NV54-Series:~$ cat /proc/acpi/battery/BAT0/info
  present: yes
  design capacity: 4400 mAh
  last full capacity: 1320 mAh
  battery technology: rechargeable
  design voltage: 11100 mV
  design capacity warning: 65 mAh
  design capacity low: 45 mAh
  cycle count: 0
  capacity granularity 1: 20 mAh
  capacity granularity 2: 1255 mAh
  model number: AS09A41
  serial number: 1387
  battery type: LION
  OEM info: SONYCorp
  chung@chung-NV54-Series:~$ cat /proc/acpi/battery/BAT0/state
  present: yes
  capacity state: ok
  charging state: charged
  present rate: 0 mA
  remaining capacity: 1320 mAh
  present voltage: 12305 mV


  đúng là lên voi xuống chó !

  ReplyDelete