Monday, 1 November 2010

Minh họa Stack và cấu trúc tự trỏ ver1

Chiều ngồi nghịch chơi tí. Ra sản phẩm rồi :)) nhưng mà làm đến 2 cái thôi... ngại làm tiếp. Mong cái này giúp mấy thằng hiểu được cái chương trình của thầy CTDL
Link đến code (đã được chỉnh sửa và test by FamiHug)
http://pastebin.com/GsLBEf79

Còn đây là sản phẩm của chiều nay :))
hơi xấu tí, lần đầu nên chưa có kinh....nghiệm :>
(Nhớ bấm vào tranh để nó phóng to ra và chờ 5s để chuyển sang khung hình tiếp theo)