New FAMILUG

The PyMiers

Wednesday 24 November 2010

[Project] Binary Tree

Project tuần này là nắm được cách "cài đặt" cây nhị phân trên các cấu trúc đã biết (mảng, dsL, dsLR). Các thành viên hãy thu nhặt kiến thức và cm vào dưới bài post này. Cuối tuần (t7) tớ sẽ tổng hợp lại. Mong từ giờ đến lúc ấy mỗi người sẽ tự tìm hiểu và viết được 1 chương trình sử dụng cây nhị phân thì càng tốt.
Có 2 mức cần/nên đạt tới:
Mức 1 (yêu cầu tất cả): hiểu về lý thuyết, cài đặt được trên 1 trong 3 loại cấu trúc.
Mức 2 (tùy chọn):  cài đặt được trên cả 3 cấu trúc.

Tài liệu để tìm hiểu đã có : Sách CTDL&GT,Ebook C and Data Structures - P.S. Deshpande.

Cố gắng ăn chơi...và nhớ ra sản phẩm!


PS: ai muốn làm thì có thể làm thêm bài : viết 1 kiểu dữ liệu mới (to hơn kiểu int) - gợi ý là dùng dsL hoặc dsLR hay mảng để chứa.

No comments:

Post a Comment