Friday, 19 November 2010

[Documentary] Revolution OS


Nội dung cụ thể là gì t cũng ko rõ, tại chưa xem :)) Hình như nôm na là nói về sự phát triển của Linux, nguồn mở và phần mềm tự do
Có cả sub Eng và Việt

http://www.mediafire.com/?k6ztfmz2vk6zfjc

http://www.mediafire.com/?4n59ef2zhoq256k
http://www.mediafire.com/?68diddhuudhokl4
http://www.mediafire.com/?togdia2m2d34p4y