Tuesday, 2 November 2010

[Project] Google Group

Project tuần này rất đơn giản. Yêu cầu tất cả các thành viên gia nhập vài sử dụng thành thạo Google Group. Điều này không chỉ tốt cho việc thảo luận ở FAMILUG mà bạn có thể tham gia rất nhiều group với ngập tràng cao thủ trên Google Group.
Gudluck!
Đưa câu hỏi và trả lời dưới phần comment!
PS: đề nghị tất cả thành viên đăng ký nick skype để dùng trong họp hành!