New FAMILUG

The PyMiers

Sunday 7 November 2010

Tổng kết tuần 1 tháng 11!

1.Nhân sự
- Thêm Hà mã :D

2.Project
http://www.girlxitin.com/2010/11/project-google-group.html

Tổng kết: coi như thành công vì các thành viên đã gia nhập đủ :D

Đánh giá: giả vờ là thành công ;))

3.Bài viết
1 số bài viết và sưu tầm của Famihug và Yoyolove + VDC

No comments:

Post a Comment